Почетен Консул на Федерална република Германия в Пловдив - “По пътя към успеха. Личности от България и Германия”

BuchИздателската програма на Сивас консултинг подготви за печат книгата на д-р Митко Василев “По пътя към успеха. Личности от България и Германия”. Книгата третира темата за успеха и темата за отношенията между България и Германия  въз основа на интервю с пет въпроса. Първите четири въпроса са за успеха и са много тясно свързани помежду си, дори се преплитат. Последният пети въпрос е за отношенията между България и Германия. На тези въпроси отговарят 33 личности от България и 33 личности от Германия.