Сивас консултинг развива издателска програма "Световният гамбит", в която са включени книги от или за личности и събития от световната политическа и икономическа сцена и които са оказали изключително влияние върху международните отношения.

Човек може и без очи да види накъде отива този свят.
Гледай с ушите си: виж как ей оня съдия хули дребния крадец.
Слушай, смени местата им; а сега отгатни кой е съдията
и кой– крадецът?
Лир към ослепения Глостър, "Крал Лир", IV, 6

Copyright © 2024 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.