В СЯНКАТА НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА

Издателската програма "Световният гамбит" подготви за печат книгата "В сянката на финансовата криза"(Olzog Verlag, M?nchen). Авторите на книгата са дали своя впечатляващ принос в анализа и предложенията за възможния изход от финансовата криза, която следва да се използва за структурно-политическо осъзнаване и обрат.

finance_crisis_RGB

Българското издание на книгата „В сянката на финансовата криза“  бе представено на 9 декември  в зала „Александър“ на хотел „Радисън“.

Книгата бе представена от Петер-Андреас Бохман (Фондация за свободата „Фридрих Науман”) и Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика).

В книгата се изследват възможностите за една свободна международна банкова система, изискванията за реформа на валутните системи и изключителния монопол за емитиране на книжни пари като основната причина за нестабилността.

Особено внимание се отделя на причините и структурно-политическите последствия от финансовата криза. От финансовата криза трябвало да се направят структурно-политически изводи. Понастоящем политиката оценява само симптомите, но не и опиращите се на правила причини за финансовата криза.

В книгата се анализира и паричното производство от гледна точка на християнската етика. Още Николай Орезмий през 1358 г. разбира, че изкуственото увеличаване на паричното количество се извършва преди всичко от самите държатели на парите, че то е вредно за търговията и икономиката и може дори да бъде заплаха за цивилизацията.

Торстен Полайт изследва връзката на свободата и здравите пари, като при това се позовава на Австрийската школа по национална икономика. Австрийската школа виждала в монопола на паричното предлагане на държавните централни банки и на емитирането на книжни пари от страна търговските банки чужди, носещи гибел тела в системата на свободните пазари.

Джордж Селджин идентифицира изключителния монопол за емитиране на книжни пари като основната причина за нестабилността.

Екехард А. Кьолер и Андреас Хофман се занимават с причините и структурно-политическите последствия от финансовата криза. От финансовата криза трябвало да се направят структурно-политически изводи. Понастоящем политиката оценявала само симптомите, но не и опиращите се на правила причини за финансовата криза.

Франк Шефлер и Норберт Е. Тофал разглеждат прехода от държавния монопол върху книжните пари към пазарно-икономическа парична система посредством конкуренция.

Валутна конкуренция принципно е възможна. Хората определено са в състояние да боравят паралелно с няколко валути, ако осъзнаят предимствата, например ако някоя друга валута предлага по-голяма стабилност на стойността, отколкото националната. Така например в много страни от Източна и Югоизточна Европа години наред германската марка и американският долар служеха като паралелна валута и едва благодарение на тях спестяването изобщо стана възможно. Настоящата финансова криза следва да се използва за структурно-политическо осъзнаване и обрат.

д-р Петер Алтмикс 

 

 

Сякаш всички “в сянката на финансовата криза” - от правителства през банки до мултинационални корпорации и обикновени граждани - възприемат примамливото лесно поведение. Глобалният резултат от тези действия е налице. Тази книга ни провокира да си задаваме въпроси без забранени зони,  но и без да рушим устоите.  

Златин Съръстов

Българското издание на книгата “В сянката на финансовата криза” от издателската програма “Световният гамбит” излиза с подкрепата на Банка ДСК. Изразените в книгата тези не обвързват позициите на Банка ДСК.

Представянето на книгата се организира с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

 

 

Графичният дизайн и вътрешното оформление на книгата са на NO COMMENT GROUP - http://nocommentgroup.eu/pages/intro.php
 
За повече информация относно разпространението и поръчката на книгата:
или на тел. 0888343847, книжарница “Петър Берон”(ул. Иван Шишман 2, София)
 
 
Отзиви в медиите:
 

Графичният дизайн и вътрешното оформление на книгата са на NO COMMENT GROUP

Снимки от представянето на книгата

За повече информация относно разпространението и поръчката на книгата:

email:  [email protected]
или на http://shop.segabg.com/category.php?id_category=5

Отзиви в медиите:

Friedrich-Naumann-Stiftung „F?r die Freiheit“ - Bulgarisches Publikum an Analysen zur Finanzkrise interessiert

The Bulgarian public is interested in analyses of the financial crisis

Съюз на българските журналисти

БНР - Светла Костадинова: Тепърва ще стане ясно дали сривът в еврозоната се отлага

Fakti.bg - „В сянката на финансовата криза“ повдига завесата за ставащото на пазарите

Bulgaria On Air - В сянката на финансовата криза частни банки да емитират пари

в. Сега - Как да излезем от сянката на финансовата криза

BBT - Какво се крие "В сянката на финансовата криза"?

Свободно слово - Искаме ли Брюксел да води нашата икономическа политика?

ЛиРАБГ -  В сянката на финансовата криза

Bnews.bg - Ниските лихви могат да доведат до нов балон в икономиката

E-vestnik.bg - За "лихвения процент" на световната политика

Добруджанска трибуна - „В сянката на финансовата криза” разбива мита за централните банки

Икономическа библиотека на ИПИ и БМА

Институт за модерна политика - "В сянката на финансовата криза"

сп. Business Woman Magazine

Факел.бг -  В сянката на финансовата криза

BankaDSKCopyright © 2024 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.