Видео архив

Световният гамбит” (1995 г.)

“Сигурност и сътрудничество” (1994 г.)

“Унгария – 1994” (1994 г.)

“Германският избор” (1998г.)

Стената” (1999 г.)

Денят 11 септември…” (2002). Документалният филм «Денят 11 септември…» е отличен през 2004 г. на престижния Московски филмов фестивал в категорията «Тероризмът-заплаха за мира».?

«България в света на ООН - една дипломатическа хроника»(2004 г.)Copyright © 2024 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.