Съюз на българските журналисти

В сянката на финансовата криза

PC090284_5970Това е заглавието на новата книга от поредицата „Световният гамбит”, издадена от колегата Симеон Василев.

Не е за вярване, но зала” Александър” на х-л”Радисън” се оказа малка да побере всички желаещи за присъстват на представянето на нова книга от поредицата на издателска програма „Световният гамбит”, която е под вещото ръководство на Симеон Василев.

Не е за вярване, защото става въпрос за специализирана литература, за теми, които се следят от експерти и познавачи на икономическите процеси по света. В периода на световната финансова и икономическа криза, такова четиво не само е актуално, но представянето на книгата доказа, че и у нас следящите събитията на световния пазар не са малко.

Светла Костадинова от Института за пазарна икономика запозна присъстващите с „В сянката на финансовата криза”, а цялата организация на събитието бе осъществена с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”.

Бивши министри на финансите, университетски преподаватели, експерти в областта на икономиката, много журналисти, общественици и партийни деятели, студенти и представители на неправителствени организации следяха внимателно думите за впечатляващия принос на авторите на книгата в анализа и предложенията за възможния изход от настоящата финансова криза, която следва да се използва за структурно-политическо осъзнаване и обрат.

В книгата се отделя внимание на причините и политическите последствия от финансовата криза. Набляга се на тезата,че сега политиката оценява само симптомите, но не и причините. Разглеждат се възможностите за една свободна международна банкова система и изключителния монопол за емитиране на книжни пари, което в същност е и причината за нестабилността.

Основна внимание е обърнато на прехода от държавния монопол върху книжните пари към пазарно-икономическа парична система посредством конкуренцията. Отделено е място на т.н. австрийска школа, която виждала в монопола на паричното предлагане на държавните централни банки и на емитирането на книжни пари от страна на търговските банки чужди, носещи гибел на системата на свободните пазари, тела. По този начин се идентифицира изключителния монопол за емитиране на книжни пари като основна причина за финансовата криза и нестабилност.

Присъстващите журналисти не скриха изненадата си от големия брой желаещи за вземат отношение по поставените тези, да дадат свой анализ на случващото се в момента в ЕС и цивилизования свят, да предложат своите виждания за изход от кризата.

Присъствието дори на студенти и работещи в банковата сфера в страни отвъд Океана, само засили впечатлението,че финасовата криза предизвиква не само объркването на политическия и финансов световен елит, но и намира своите анализатори сред младите хора, които имат и своите предложения за изход. Те даже не скриват критичното си отношение към изявени имена на световната политическа и финансова сцена.

Всички обърнаха внимание на изнесеното в книгата,че паричното производство, от гледна точка на християнската етика, и неговото изкуствено увеличаване се извършва от самите държатели на парите. А това е вредно за търговията и икономиката и дори може да бъде заплаха за цивилизацията.

Определено журналистът Симеон Василев, като вдъхновител на издаването на такава книга, не само е улучил момента, не само е предвидил,че становищата на авторите на тази книга ще предизвикат дебат, така нужен на обществото ни по тези болезнени въпроси, но по този начин дава възможност на експертите във финансовата сфера у нас да бъдат в крак със световния диалог за изход от финансовата криза. Дори и да не споделят тезите на авторите на книгата.

Отсъствието на финансисти и експерти от управляващия екип в същност е лична загуба за тях, но книгата е на пазара и никога не е късно да бъде прочетена. Наистина сега е момента.


Copyright © 2023 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.