ЛиРАБГ - В сянката на финансовата криза

liraИздателската програма "Световният гамбит" подготви за печат книгата "В сянката на финансовата криза"(Olzog Verlag, M?nchen). Авторите са дали своя впечатляващ принос в анализа и предложенията за възможния изход от финансовата криза, която следва да се използва за осъзнаване и обрат.

В книгата се изследват възможностите за една свободна международна банкова система, изискванията за реформа на валутните системи, както и изключителния монопол за емитиране на книжни пари като основната причина за нестабилността. Особено внимание се отделя на причините и структурно-политическите последствия от финансовата криза. От финансовата криза би трябвало да се направят структурно-политически изводи. Сега политиката оценява само симптомите, но не и опиращите се на правила причини за финансовата криза.
В книгата се анализира и паричното производство от гледна точка на християнската етика. Още Николай Орезмий през 1358 г. разбира, че изкуственото увеличаване на паричното количество се извършва преди всичко от самите държатели на парите, че то е вредно за търговията и икономиката и може дори да бъде заплаха за цивилизацията.Торстен Полайт изследва връзката на свободата и здравите пари, като при това се позовава на Австрийската школа по национална икономика. Тя виждала в монопола на паричното предлагане на държавните централни банки и на емитирането на книжни пари от страна търговските банки източник на чужди, носещи гибел тела в системата на свободните пазари.Джордж Селджин идентифицира изключителния монопол за емитиране на книжни пари като основната причина за нестабилността. Екехард А. Кьолер и Андреас Хофман се занимават с причините и структурно-политическите последствия от финансовата криза. Франк Шефлер и Норберт Е. Тофал разглеждат прехода от държавния монопол върху книжните пари към пазарно-икономическа парична система посредством конкуренция.

И един цитат:
„Валутна конкуренция принципно е възможна. Хората определено са в състояние да боравят паралелно с няколко валути, ако осъзнаят предимствата, например ако някоя друга валута предлага по-голяма стабилност на стойността, отколкото националната. Така например в много страни от Източна и Югоизточна Европа години наред германската марка и американският долар служеха като паралелна валута и едва благодарение на тях спестяването изобщо стана възможно. Настоящата финансова криза следва да се използва за структурно-политическо осъзнаване и обрат.“
д-р Петер Алтмикс

Българското издание на книгата „В сянката на финансовата криза“ ще бъде представено от Петер-Андреас Бохман (Фондация за свободата „Фридрих Науман”) и Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика). Събитието е на 9 декември (петък) от 18.00 ч. в зала „Александър“ на хотел „Радисън“.


Copyright © 2024 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.