в. Дума - ХАНС-ДИТРИХ ГЕНШЕР "БИОГРАФИЯТА

"ХАНС-ДИТРИХ ГЕНШЕР "БИОГРАФИЯТА" от Ханс-Дитер Хойман излезе благодарение на издателската програма "Световният гамбит".
Най-популярният външен министър на Федерална република Германия остави своя отпечатък върху германската вътрешна и външна политика в продължение на четвърт столетие. През това време, богато на напрегнати, драматични събития, от партиен и вътрешен политик Геншер се превърна в актьор на световната политика. Заслугата му се състоеше най-вече в трайното укрепване на влиянието и престижа на Федералната република в международната политика. В еднаква степен целенасочено и умело, той продължи да развива германската политика към Запада и Изтока. И точно тук доказа изумителната си способност за политическо ръководство.
duma2"ХАНС-ДИТРИХ ГЕНШЕР "БИОГРАФИЯТА" от Ханс-Дитер Хойман излезе благодарение на издателската програма "Световният гамбит". Най-популярният външен министър на Федерална република Германия остави своя отпечатък върху германската вътрешна и външна политика в продължение на четвърт столетие. През това време, богато на напрегнати, драматични събития, от партиен и вътрешен политик Геншер се превърна в актьор на световната политика. Заслугата му се състоеше най-вече в трайното укрепване на влиянието и престижа на Федералната република в международната политика. В еднаква степен целенасочено и умело, той продължи да развива германската политика към Запада и Изтока. И точно тук доказа изумителната си способност за политическо ръководство.


Copyright © 2024 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.