Newsletter

Име:
Email:

в. Българска армия - Черните дупки на политиката

bgarmyСимеон Василев украси с „Десетилетието” собственото си петдесетилетие

Има ли „черни дупки” в политиката и в света на международните отношения, които са капан, в който дори светлината не може да пробие? Това е въпросът на който търси отговор авторът Симеон Василев в новата си книга. Самият термин „черна дупка” е взет от физиката и астрономията и най-общо с него се обрисува хипотетично място във вселената с толкова силно гравитационно поле, което поглъща енергията и нищо, което може да ни даде и най-малка информация за процесите вътре, не излиза навън.

Симеон Василев не се прави на физик, но анализите му за политическите процеси през първото десетилетие на 21-ви век притежават научна прецизност. Като журналист с дълъг и задълбочен професионален опит той не си позволява лукса да танцува артистично по повърхността на събитията, а с хирургическа точност навлиза в дълбочина и изследва онези причинно-следствени връзки, които често остават загадка за непосветените. Василев ни води уверено през лабиринта на деликатните отношения между великите сили, разкрива ни непознати за обществото черти на световните лидери, търси генезиса на конфликтите, които променят битието на цели страни и народи. Къде се преплитат и къде се разминават интересите на традиционните партньори в Европейския съюз, как ще се развиват връзките между двата бряга на Атлантика, ще намери ли Русия равновесието в отношенията си със Запада, накъде ще кривне хилядолетния конфликт в Близкия Изток и не на последно място какво ускорение ще дадат на света най-динамичните днес държави като Китай, Индия и пр. ? Все „въпроси с повишена трудност”, чиито отговори изискват не само сериозни познания, но и тънък усет към политическата прогностика.

За да разберете защо Симеон Василев се е наел и справил с такава почти непосилна задача припомням, че той беше дългогодишен кореспондент на БНТ в Германия и ЕС, директор на дирекция „Информация” в националната телевизия, професионалист минал през цялата стърга на занаята. Може би затова и присъствието на премиерата, която се състоя в клуб-ресторанта „Алма Матер” на Софийския университет беше подобаващо. Между гостите и участниците в дискусията бяха двамата председатели на 39-то Народно събрание проф. Огнян Герджиков и Борислав Великов, бившият външен министър и председател на Атлантическия клуб Соломон Паси, професорите Андрей Пантев и Хачо Бояджиев, десетки колеги – журналисти. Логично честитките за юбилея на автора са преплетоха с оценките за книгата, но посоката беше една и съща. Симеон Василев е създал увлекателен политически разказ, който на места звучи дори като трилър, но при всички случаи си заслужава да бъде прочетен. Последното се отнася с пълна сила за по-младите ни колеги, които трудно могат да се ориентират в генезиса на явленията, във вътрешната логика на голямата политика, която често им изглежда абсурдна като гениалния „Параграф 22” на Джоузеф Хелър, с който Симеон Василев не случайно започва повествованието си.

Симеон Василев, „ДЕСЕТИЛЕТИЕТО в сянката на лидери, избори, кризи и войни”, СИВАС консултинг, София, 2011 г.


Copyright © 2022 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.