Newsletter

Име:
Email:

Д-р Хелмут Палдер: България ще се справи

 S_Helmut_Palder_Muenchen_Bayern

д-р Хелмут Палдер, Министерството на правосъдието на Бавария

октомври 2002 г.

Д-р Палдер, как се стигна до това сътрудничество между България и Бавария в областта на правораздаването ?

Сътрудничеството започна през 1996 г. на един правен форум. България бе представена на този форум и тогава направихме добри контакти. Като последица на това се приближихме един към друг. След това Бавария се заинтересува от един проект, който България бе заявила в Европейския съюз. Погледнахме проекта и казахме: Бавария има какво да каже по този проект и кандидатствахме.

Следователно баварските експерти са в крайна сметка експерти от страна на Европейския съюз?

Да, този проект е на Европейския съюз и затова баварските експерти работят в България като експерти на ЕС. Също и аз като ръководител на проекта. Но аз като баварски служител, както и моите експерти, оставаме баварски експерти – прокурори и съдии.

Вие добре познавате българските условия, както и европейските условия. Европейския съюз наскоро даде срок за евентуалното членство на България през 2007 г. Това засяга и темата правосъдие.

Много се радвам за България, че бе посочена дата. Няма никакво съмнение, че продължава ориентацията на страната в посока Европейски съюз. Също така означава, че тази ориентация се подкрепя и защитава. Погледнато от гледна точка на историята пет години не са сериозно време, но през тези пет години трябва да се свърши много. Аз мога да хвърля поглед към правосъдието, защото Европейският съюз очаква много от България точно в тази област. Ако наистина всичко върви така по този положителен път, както е с този проект, който наблюдавам повече от една година, то България ще се справи.

Бихте ли конкретизирали малко. Това сътрудничество между Бавария и България до какви практически резултати доведе?

През последните шест месеца ние изследвахме условията в българската прокуратура. Аз мисля, че го направихме толкова обстойно, колкото никой друг. На тази основа направихме каталог с шестдесет препоръки. Този каталог е насочен отчасти и към самата прокуратура с препоръки за това как да подобри работата си. Българската прокуратура ги взе предвид и вече ги прилага. Конкретно става дума за създаването на специални отдели за борба с организираната престъпност и корупцията, за подобряването условията на работа. Още конкретни неща. Например за създаването на защитена база данни, за да се знае дали с обвиняемия прокуратурата вече се е занимавала, дали е бил в затвора и т.н. Всички тези неща трябва да се вкарат в модерна база от данни. Това струва много пари и коства много енергия, но е необходимо.

Според Вас какви са тенденциите за взаимодействие между институциите в България, които се занимават с правораздаване? Какво например значи максимална независимост на прокуратурата, какво значи да е добре йерархически построена и финансово добре осигурена? Това всъщност е препоръка на Съвета на министрите от 2000 г.

Знаете ли, лесно е да се каже осигурете прокуратурата добре с финанси. Но трябва реалистично да се погледнат възможностите на държавата и нейния бюджет. Реалистично предложение е тези институции, които работят в сътрудничество с прокуратурата да разберат, че трябва да работят заедно, а не един срещу друг. И тук една критична дума. Когато започнахме проекта забелязахме, че институциите работят една срещу друга. И ние още в началото казахме, че това трябва да се спре. Целта трябва заедно да се държи под око, а целта е борба с престъпността. Но аз съм оптимистично настроен, защото след половин година работа виждам съвсем конкретен напредък. С голяма радост виждам как полицията и прокуратурата се разбират, как заедно организират групи за развитие, как при проблематични случаи взаимно се информират. Това е заслуга на Главния прокурор Филчев, както и заслуга на генерал Борисов. И двамата ми казаха, че не биха желали по-добро сътрудничество от това, което имат в момента. Това е чудесно, но трябва да продължи и във всички инстанции надолу, не само в разбирането на двете силни личности, но преди всичко да се включат и другите институции. Това е много важно. Мисля, че нещата вървят добре напред. Искам още една дума да кажа по този въпрос. По мое впечатление е голяма заслугата на президента Първанов. Той организира кръгла маса, на която каза: “Момчета време е да работите заедно, а не един срещу друг”.

Сътрудничеството между Бавария и България в областта на правораздаването съкращава ли разстоянието между двете страни?

Да, с разширяването на Европейския съюз ще се срещат все повече не само мнения, хора, култура, но ще се срещат повече и престъпниците. Затова ние трябва да имаме все по-ефективно работещи прокуратури и в България, и в Бавария.

 Copyright © 2021 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.