Newsletter

Име:
Email:

МАНФРЕД ВАЙС: МНОГО СМЕ ЗАИНТЕРИСОВАНИ БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ТОЗИ СТАНДАРТ

Weiss


МАНФРЕД ВАЙС, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА БАВАРИЯ

18.10.2002 г.

Сътрудничеството между Бавария и България в областта на правораздаването. Каква е вашата оценка за това сътрудничество?

За нас България е много важен партньор в борбата срещу престъпността. Според нас престъпността, особено организираната, е международна и затова трябва да работим заедно. Престъпникът, който може да бъде арестуван в България, повече никога няма да дойде в Германия, или престъпникът, който може да бъде арестуван в Германия, няма да дойде в България.

Известно е, че баварски експерти подпомагат например българската прокуратура. Те в какво качество са в България - на баварски експерти и прокурори или като експерти от страна на Европейския съюз по програмата ФАР?

Тези експерти, първо, са баварски съдии, баварски прокурори и, мога да кажа, много добри професионалисти. Ние изпращаме най-добрите. От друга страна, те работят по поръчение на Европейския съюз, но остават, разбира се, най-вече баварски служители.

Има ли, господин държавен министър, конкретни практически резултати в сътрудничеството между прокурорите от двете страни и в сътрудничеството между баварското и българското правораздаване?

Да, според това, което ни е докладвано. Първо трябваше да се направи една снимка на състоянието. Нашите експерти бяха в продължение на 6 месеца в България и се запознаха как протичат делата, как се работи в прокуратурите до Главната прокуратура. След това направихме съответните предложения как по-бързо и по-ефективно да се работи.

Темата правораздаване е много актуална в България. Какво например казват баварските експерти за взаимодействието между институциите в България, които отговарят за правораздаването?

И от моето посещение в България, както и от разговорите, които проведох, знам, че борбата срещу престъпността у вас е много важна тема. Гражданинът очаква от политиката и от отговорните институции да се борят ефективно с престъпността - това означава както с корупцията, така и с организираната престъпност. От нашето сътрудничество установихме, че прокуратурата прави много усилия, че е много ангажирана. Със сигурност правните предпоставки досега са малко проблематични и някои неща могат да се подобрят, но това, което разбрах, е, че се намирате на добър път, от една страна, в областта на законодателството, а от друга страна, в организацията на прокуратурата.

Говорим за независимост, но какво точно означава това?

Независимост означава прокурорът по свое убеждение да извършва правораздаване. Той трябва да е добре заплатен, за да няма например подкупи, това означава също той да е добре, модерно оборудван, с компютри, но най-важното е да работи независимо от политическо влияние.

Д-р Вайс, ще задълбочат ли България и Бавария своето сътрудничество в тази област?

Разбира се, борбата с престъпността е много важна за нас. На тази основа нашите експерти са у вас. Ние каним български експерти, за да се запознаят с нашата работа. Много сме заинтересовани от това България да има този стандарт, който ние тук имаме в борбата с престъпността.

Знам, че два пъти сте били на посещение у нас. Всъщност какви са впечатленията ви от България?

Бях много впечатлен от вниманието на нашите домакини. Имах възможност да разговарям с всички най-важни представители на България - министър-председателя, президента, министъра на правосъдието, главния прокурор, с представители на парламента. Това, което много ме зарадва, беше гостоприемството, което получихме, независимо дали бяхме в столицата или в градове от страната.Copyright © 2021 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.