"Сивас консултинг" стартира издателската програма "Световният гамбит"

"Сивас консултинг" стартира издателската програма "Световният гамбит", в която са включени книги от или за личности и събития от световната политическа и икономическа сцена и които са оказали изключително влияние върху международните отношения. В програмата са включени книги на водещи европейски и световни издателства, които несъмнено ще предизвикат интереса на българската читателска аудитория.
В издателската поредица са предвидени внимателно подбрани книги за международните отношения, в които особена роля играят важни политически и икономически събития, които са променили координатната система не само на международните отношения, но са оказали силно влияние и върху финансовата система.   Kнигите със сигурност ще бъдат от изключителна полза за преподаватели, студенти, дипломати, финансисти, както и за широката интелигентна публика. Убедени сме също, че те ще бъдат и много полезни за личности, които вземат ръководни решения в политическата и икономическата сфера.
Особен акцент в издателската програма са причините и последиците от световната финансова криза, както и нестандартните предложения за нейното преодоляване на европейски финансови специалисти в тази област.

"Сивас консултинг" стартира издателската програма "Световният гамбит", в която са включени книги от или за личности и събития от световната политическа и икономическа сцена и които са оказали изключително влияние върху международните отношения. В програмата са включени книги на водещи европейски и световни издателства, които несъмнено ще предизвикат интереса на българската читателска аудитория.

В издателската поредица са предвидени внимателно подбрани книги за международните отношения, в които особена роля играят важни политически и икономически събития, които са променили координатната система не само на международните отношения, но са оказали силно влияние и върху финансовата система.   Kнигите със сигурност ще бъдат от изключителна полза за преподаватели, студенти, дипломати, финансисти, както и за широката интелигентна публика. Убедени сме също, че те ще бъдат и много полезни за личности, които вземат ръководни решения в политическата и икономическата сфера.

Особен акцент в издателската програма са причините и последиците от световната финансова криза, както и нестандартните предложения за нейното преодоляване на европейски финансови специалисти в тази област.

За да получавате новини можете да се регистрирате на:

http://sivass.net/component/user/register.html

 Copyright © 2024 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.