Newsletter

Име:
Email:

БНТ - Синът на Рабин или още за войната и мира

Интервю на Добрина Чешмеджиева с Ювал Рабин - син на Ицхак Рабин, който гостува в София по повод представянето на книгата със спомени на неговия баща.

 Copyright © 2021 SIVASS CONSULTING LTD. All rights reserved.